NYHETER

Swecare träffade den nya irakiska ambassadören Dr. Hussain M. Al_Ameri och Svensk- irakiska handelskammaren i Skandinavien för att diskutera den irakiska situationen och i specifik situationen inom hälso- och sjukvårdssektorn i Irak. Den 24:e augusti tog Svensk- Irakiska Handelskammaren initiativet att anordna  ett möte mellan den nya irakiska ambassadören och Swecares medlemsföretag för att diskutera situationen angående medlemsföretagarna och deras  affärsrelationer med Irak. Man diskuterade bla. hur svensk export till Irak […]

Handelskamrarna kommer att samarbeta och koordinera för att jobba aktivt i syfte att underlätta för svenska företagre att investera i regionen eller söka marknad och partner. Båda den regionala regeringen samt den svenska politiken har stor vilja att öka samarbetet i alla möjliga sektorer smat välkomnar alla åtgärder som hjälper båda handelskamrarna i detta syfte. Erbils Handelskammre har lovat att göra all bästa […]

13 miljarder USD för säkerhet och försvar och 26 miljarder för nya investeringar Irakiska parlamentet återupptar diskutionen om den allmänna budgeten för 2011 efter en försening på grund av motstånd från kurderna.Av den hela budgeten på 78 miljarder USD hade tilldelats 13 miljarder till säkerhet och försvar och 27 miljarder till nya investeringsprojekter. De totala […]

Volvo Lastvagnar tecknar flera samarbetsavtal i Irak och en avsiktsförklaring att leverera ett tusen lastbilar till ett värde av en miljard kronor. Företaget försöker att återupprätta sin närvaro i Irak igen och lyckades i juli i år att teckna ettexklusivt import avtal med sin lokala partner i Bagdad. Under ett officiellt besök till Kurdistan och […]

Delegationen  träffade Kurdistan president Masoud Barzani. Han välkomnade varmt delegationen och uttryckte sin optimism för djupare och bredare svenska kommersiell verksamhet i regionen. Han berömde också det svenska folket för deras hjälp och stöd till kurderna i det förflutna samt godtagande av kurdiska flyktingar.   Handels-och industriminister, Sinan Chalabi, välkomnade delegationen och informerade om utmaningar och möjligheter för handel och investeringar i Erbil. Han fick sällskap av sju andra ministrar och […]

Den Irakiska ledamoten AbdulAbbas Sheia medlem i det ekonomiska utskottet, enligt Baghdad baserade tidningen Al Sabah föreslår att föra samman handels departement och industri departementet i syfte att stödja den irakiska national ekonomin.Han anser att det finns mer än 37 statsägda företag som tillhör industri departementet och går antingen med förlust eller är totalt ur funktion. Det är lika dåligt för statsägda företag till […]

The Swedish Iraqi Chamber of Commerce in Scandinavia together with the Swedish Trade Counciland the Ministry for Foreign Affairs cordially held the first high-level Swedish-Iraqibusiness and investment conference on October 8-9 in Stockholm, Sweden. Theconference had been hosted by Swedish Minister for Trade Dr. Ewa Björling.  The conference had been a forum for meeting with […]