AFFÄRSMÖJLIGHETER

I Irak finns det stora möjligheter för svenska företag. Efter två decennium av isolering och utstötande från resten av omvärlden, har Irak stegvis sedan 2003 blivit en medspelare på den globala marknaden. Irak har många hinder och övervinna men sedan det senaste valet 2010, har det politiska läget stabiliserats och de olika statliga organen genomgår reformeringar som kommer att gynna den ekonomiska tillväxten.

Med den ökade säkerheten, återbyggandet av infrastruktur och de nya oljekontrakten som nyligen signerats, ser 2011 ljust ut för Irak. GDP värdet gick från 1,5% år 2007 till 7,8 % år 2008. I år beräknas den höjas till 6.5% från det gångna årets 5,5%.

I Kurdistan har man etablerat en fri marknad där det är lätt för småföretagare och etablera sig. Den irakiska regeringen strävar efter att skapa en mer öppen marknad genom att reformera de statliga organen men majoriteten av företagen i Irak är fortfarande statligt ägda.

Svensk Irakiska Handelskammarens närvaro i Irak underlättar de hinder som svenska företag stöter på då vårt nätverk är utbrett och har goda relationer med de olika ministerierna då flera möten och delegationer har arrangerats.

Oljeexporten är en mycket viktig inkomstkälla för landet. Irak har runt 9-10% av världens totala oljereserv (den tredje största efter Saudiarabien och Iran).

Därutöver är infrastrukturprojekt inom väg, vatten, elkraft och bostäder viktiga områden som den sittande regering har satt som prioriterade områden och vill satsa resurser på. Lovande affärsmöjligheter finns även inom många andra sektorer såsom, telekom, säkerhet och sjukvård.

Förra året ökade den svenska exporten till Irak med nästan 30%. Trots detta, gick endast 2% av all export till Mellanöstern till Irak. Detta skall jämföras med 30% under början av 1980-talet. Sverige har fortfarande ett mycket gott rykte i landet och möjligheter för svenska företag att göra affärer är mycket goda.

V.g kolla på ministrier hemsidor under länker för aktuella tender!

För mer information ta kontakt via Svensk-irakiska handelskammarens kontaktpersoner…