SYFTE

Syftet med handelskammaren är att skapa gynnsamma förutsättningar för svenska och irakiska intressen och att profilera Sverige inför irakiska privata och statliga sektor.

Svensk Irakiska handelskammaren i Scandinavien grundades  för att förstärkahandelsrelationerna mellan Sverige och Irak och att öka handelsutbytet mellan bägge länderna. Handelskammaren långsiktigt har en ambiton att den skall medverkai Iraks utveckling samt återbyggandet av ett fungerande civilt samhälle i Irak.