TJÄNSTER

Svensk- irakiska handelskammaren har för syfte att underlätta handelsrelationerna mellan Sverige och Irak och  hjälper till från och med information till kontakter med strategiska partners som kan främja dina affärer.

Vi kan hjälpa Er med:

● Hitta nya affärspartners
● Identifiera nya produkter och tjänster
● Finansiell rådgivning
● Sökning av agent eller representant i Irak
● Företagsetableringar och registreringar
● Kontakter med viktiga institutioner och nätverk
● Lagstiftning och skattefrågor
● Finna mässor för ditt företag
● Översättningar av dokument och legalisering
● Arrangera seminarier och presskonferenser
● Assistans vid offentlig upphandling

Affärskontakter

Om du letar efter en agent för representation i Irak eller vill etablera affärsrelationer med irakiska företag, kan vi erbjuda dig kontaktförmedling med irakiska företag samt kontakter med myndigheter, branschorganisationer och viktiga affärsnätverk. Vi kan även hjälpa dig med sökning av produkter och tjänster i både Sverige och Irak.

Etableringar

Vill du starta verksamhet som har med Irak att göra så kan vi hjälpa dig med de praktiska frågorna kring:

● Företagsetablering och registrering av dit bolag
● Kontakter med institutioner och nätverk av advokater, konsulter och andra viktiga kontakter
● Lagstiftning och skattefrågor