LÄNKAR

Vi är regelbundet ute på webben. När vi hittar en webbplats som vi tror andra kan ha nytta av så presenterar vi den här.

  • Irakiska ministrier
1   Link   Utrikesdepartementet 1410
2   Link   Ministriet för vattenresurser 1313
3   Link   Kommunikationsministeriet 1482
4   Link   Ministeriet för byggande och bostadsfrågor 1536
5   Link   Industri ministriet 1338
6   Link   Handelsdepartmentet 1290
7   Link   Ministeriet för planering och utvecklingssamarbete 2572
8   Link   Ministeriet för höga utbildningar och forskning 1104
9   Link   Kulturdepartementet 2089
10   Link   finansdepartementet 1484
11   Link   Hälsovårdsministriet 1323
12   Link   Oljeministriet 1196
13   Link   Transportministriet 1230
14   Link   Undervisningsministeriet 1229
15   Link   Inrikesministeriet
  • Irakiska banker
1   Link   Central bank of Iraq 2605
2   Link   Rafidain bank 1484
3   Link   Trade bank of Iraq 4586
4   Link   Agricultural Cooperative Bank of Iraq 1150
5   Link   Rasheed bank 1564
6   Link   Industrial Bank of Iraq 2966
7   Link   Real Estate bank 1432
8   Link   Investment bank of Iraq 1635
  • Bilder från Irak
1   Link   Bilder från Irak 1102
  • National investment commission
1   Link   National investment commission 1178
  • Irakiska börsen
1   Link   Irakiska börsen 2819
2   Link   Iraq securities comission 1136
  • Irakiska Fri Zone kommitte
1   Link   Irakiska Fri Zone kommitte 1129
  • Irakiska skatteverket
1   Link   Irakiska skatteverket 1165
  • Irak nationella försäkring
1   Link   Irak nationella försäkring 1230
  • Irakiska tullverket
1   Link   Irakiska tullverket 2270

Ny respekt för Iraks f.d ambassadör  (ARTIKLAR SVENSKA DAGBLADET)