,

Budget 2011 är baserad på export av 2.25 milj fat olja per dag

13 miljarder USD för säkerhet och försvar och 26 miljarder för nya investeringar

Irakiska parlamentet återupptar diskutionen om den allmänna budgeten för 2011 efter en försening på grund av motstånd från kurderna.Av den hela budgeten på 78 miljarder USD hade tilldelats 13 miljarder till säkerhet och försvar och 27 miljarder till nya investeringsprojekter.
De totala utgifterna upnår 85 miljarder med en undeskott på 12 miljarder. Budgeten är baserad på export av 2.250 milj fat olja per dag och 73 USD per fat. Degens oljapris är 80 USD.
Grundläggande utgifterna har delats enligt följande: 13 miljarder USD för säkerhetoch fösvar, 4 miljarder för utländska skulder och krigsersättningar(t ex för Kuwit),1 miljard stöd för olika samhälls sektioner, 4 miljarder för jordbrukssektorn, 3 miljarder för energi och industrisektorer, 2 miljarder transportsektorn, 2 miljarderför uppbyggnad och bostadssektorn och omkring 2 miljarder till utbildningssektorn.

För återuppbyggnad och utveckling av regioner och provinser inklusive Kurdistan-regionen 2.5 miljarder och som reserv och för oförutsedda utgifter har 250 milionerutdelats. Ytterligare 1.5 miljard ska utdelas till 15 provinser förutom tre provinseri Kurdistan där regionen för sig ska ha 17% av hela budgeten.

Kurderna i palamentet har visat sina missnöje med budgeten, då en del av olje-exporten på 150 tusen fat bör ske från Kurdistan regionen. ” Ingen har samrådatmed oss om det” uppger kurderna. Hittils har 100 tusen fat per dag exporteratsfrån regionen.

För att täcka budgetunderskottet på 12 miljarder ska regeringen använda restbudgeten till 2010, andra inkomsetr bland annat skatter och sociala avgifter samt utländsak bidrag och upplåning.

Text: Akil Ibrahim

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *