Initiativet att grunda Handelskammaren har tagits som ett nödvändigt steg för att delta och vara behjälplig i den riktning och policy som syftar till stabilisering av Irak genom förbättring av ekonomi, ökad sysselsättning och välfungerande handel och välstånd. Handelskammaren hade en ambition att den ska medverka i utvecklingen och återbyggandet av Irak samt den ska vara en behjälplig hand i processen för en fungerande civilt samhälle i Irak.