Kontakta oss

Svensk-irakiska handelskammaren i skandinavien

Svensk-irakiska handelskammaren är en viktig länk för marknadsföringen av svenska produkter och tjänster i Irak och har som mål att arbeta aktivt för Sveriges image i Irak, främja en stadig ökning av handeln mellan både länderna och arbeta effektivt för att förstärka svensk- irakiska handelsrelationer.

Adress
Veddestavägen 13
175 62 Järfälla

E-post
info@svenskirakiska.se

Telefon:
Tel: +468 470 5884

Fax:
Fax: +468 730 5884