Swecare träffade den nya irakiska ambassadören Dr. Hussain M. Al_Ameri och Svensk- irakiska handelskammaren i Skandinavien för att diskutera den irakiska situationen och i specifik situationen inom hälso- och sjukvårdssektorn i Irak.

Den 24:e augusti tog Svensk- Irakiska Handelskammaren initiativet att anordna  ett möte mellan den nya irakiska ambassadören och Swecares medlemsföretag för att diskutera situationen angående medlemsföretagarna och deras  affärsrelationer med Irak. Man diskuterade bla. hur svensk export till Irak inom hälso- och sjukvård kan utvecklas och vilka brister som står för hinder inom denna sektorn.

Initiativet uppskattades högt från båda Swecare och  Irakiska ambassaden iStockholm samt var mycket uppskattat av medlemsföretagarna som deltog i mötet. Medlemmarna bjuds på goda information och eventuella affärs-möjligheter om hälsosektorn i Irak samt goda möjligheter att knyta kontakt med ambassaden och handelskammaren för framtida samarbete.

Det är bra och  konstatera att Swecare är en unik svensk plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science.

Text: Akil Ibrahim

Handelskamrarna kommer att samarbeta och koordinera för att jobba aktivt i syfte att underlätta för svenska företagre att investera i regionen eller söka marknad och partner.

Båda den regionala regeringen samt den svenska politiken har stor vilja att öka samarbetet i alla möjliga sektorer smat välkomnar alla åtgärder som hjälper båda handelskamrarna i detta syfte. Erbils Handelskammre har lovat att göra all bästa för att hjälpa svenska företagare att jobba i Kurdistan regionen.Svensk- irakiska handelskammaren har undertecknat tidigare ett liknande avtal ocksåmed Baghdads handelskammare som är baserad på samma princip.

 

Text: Akil Ibrahim

13 miljarder USD för säkerhet och försvar och 26 miljarder för nya investeringar

Irakiska parlamentet återupptar diskutionen om den allmänna budgeten för 2011 efter en försening på grund av motstånd från kurderna.Av den hela budgeten på 78 miljarder USD hade tilldelats 13 miljarder till säkerhet och försvar och 27 miljarder till nya investeringsprojekter.
De totala utgifterna upnår 85 miljarder med en undeskott på 12 miljarder. Budgeten är baserad på export av 2.250 milj fat olja per dag och 73 USD per fat. Degens oljapris är 80 USD.
Grundläggande utgifterna har delats enligt följande: 13 miljarder USD för säkerhetoch fösvar, 4 miljarder för utländska skulder och krigsersättningar(t ex för Kuwit),1 miljard stöd för olika samhälls sektioner, 4 miljarder för jordbrukssektorn, 3 miljarder för energi och industrisektorer, 2 miljarder transportsektorn, 2 miljarderför uppbyggnad och bostadssektorn och omkring 2 miljarder till utbildningssektorn.

För återuppbyggnad och utveckling av regioner och provinser inklusive Kurdistan-regionen 2.5 miljarder och som reserv och för oförutsedda utgifter har 250 milionerutdelats. Ytterligare 1.5 miljard ska utdelas till 15 provinser förutom tre provinseri Kurdistan där regionen för sig ska ha 17% av hela budgeten.

Kurderna i palamentet har visat sina missnöje med budgeten, då en del av olje-exporten på 150 tusen fat bör ske från Kurdistan regionen. ” Ingen har samrådatmed oss om det” uppger kurderna. Hittils har 100 tusen fat per dag exporteratsfrån regionen.

För att täcka budgetunderskottet på 12 miljarder ska regeringen använda restbudgeten till 2010, andra inkomsetr bland annat skatter och sociala avgifter samt utländsak bidrag och upplåning.

Text: Akil Ibrahim

Volvo Lastvagnar tecknar flera samarbetsavtal i Irak och en avsiktsförklaring att
leverera ett tusen lastbilar till ett värde av en miljard kronor.
Företaget försöker att återupprätta sin närvaro i Irak igen och lyckades i juli i år att teckna ettexklusivt import avtal med sin lokala partner i Bagdad.
Under ett officiellt besök till Kurdistan och Bagdad den 26 juli, besökte Volvo Lastvagnar,International Division flera statliga institutioner och det statliga bolaget; State owned Companyfor Automotive Industry (SCAI). Volvo Lastvagnar har då tillsammans med sin lokala partnertecknat ett samarbetsavtal med planer på ’ semi-knocked down’ och ’ complete knockeddown’ montering i Irak.Dessutom tecknades en avsiktsförklaring och samförståndsavtal för leverans av mer än etttusen lastbilar till ett värde av mer än en miljard kronor till transportministeriet och dess relateradestatliga företag.

”Volvo Lastvagnar är nu tillbaka i Irak, som är ett av de länder som har högsttillväxtpotential i Mellanöstern (infrastruktur, konstruktion, olja och gassektorn samt långvägstransporter). Utifrån detta förväntar vi oss en kraftig tillväxt i efterfrågan av tunga lastvagnar.Volvo Lastvagnar vill i de kommande åren, bli det volymmässigt, ledande tunglastbilsmärketi Irak där det erbjuds enastående efterförsäljningsservice och säljstöd som överträffar”.

kundens förväntningar. Säger Stefan Soenchen, General Manager, Iraq operations.

Trots det osäkra säkerhetsläget har den svenska handeln med Irak vuxit sig stark. En orsak till de goda handelsrelationerna är de irakier och kurder som bor i Sverige.
Men med sjunkande oljepris kommer nya projekt att gå i stå.

I skuggan av den extrema jihadistgruppen Islamiska statens (IS) framryckningar i nordvästra Irak förra året växte Sveriges export i landet till en ny rekordnivå på 2,4 miljarder kronor. Det är i klass med Sveriges export till länder som Chile och Israel, som Sverige har långvariga handelsrelationer med, och mer än den till Qatar

”Det är en siffra som vi bollat med de stora svenska företagen här. De ser det som fullt realistiskt”, säger han.

Storföretag som Ericsson bygger ut Iraks 3G-nät, ABB uppgraderar det elnät som företaget själv byggde i landet på 1980-talet och Volvo Lastvagnar bygger en ny fabrik där. Nästa bransch på väg in kan vara hälsoföretag, en svensk delegation med 21 företag besökte landet i slutet av 2013.

”Irak har en historia av att ge den bästa vården i hela Mellanöstern”, säger Ali Shakir.

Bland framgångsfaktorerna nämner Ali Shakir den långa historien av svenska företag i landet. Många var på plats på 1950-talet och byggde upp Irak sedan olja hittats. Efter 2003, då FN:s handelsembargo började lyftas, ledde oljeexporten till att pengar började strömma in i landet.

”Landet fick mycket inkomster, något man inte haft de senaste 15-20 åren, och kunde investera i kvalitetsprodukter. Där har Sverige ett gott rykte, särskilt med tung industri och maskiner”, säger Ali Shakir.

En annan faktor är den stora diasporan i Sverige med irakiskt ursprung. Många återvänder till Irak som landschefer för svenska företag, representanter eller vill själva använda sig av svenska produkter när de etablerar firmor i Irak.

Orosmolnen är förutom den politiska osäkerheten och IS framfart också oljepriset, vars prisras slår hårt mot landet där mer än 90 procent av BNP kommer från oljan.

”Man har en utmaning med att diversifiera sin ekonomi. Det lägre oljepriset kommer att utmana den statliga sektorn med många anställda”, säger han.

Priset gör också att stora, välbehövda satsningar riskerar att frysa inne.

”Många av de projekt som är planerade kommer inte i hamn om oljepriset fortsätter att vara så lågt”, säger Ali Shakir.

”Jag skulle säga att 150—200 svenska företag har kommit in i landet.”

Delegationen  träffade Kurdistan president Masoud Barzani. Han välkomnade varmt delegationen och uttryckte sin optimism för djupare och bredare svenska kommersiell verksamhet i regionen. Han berömde också det svenska folket för deras hjälp och stöd till kurderna i det förflutna samt godtagande av kurdiska flyktingar.

 

Handels-och industriminister, Sinan Chalabi, välkomnade delegationen och informerade om utmaningar och möjligheter för handel och investeringar i Erbil. Han fick sällskap av sju andra ministrar och guvernör i Erbil att ta emotsvenska delegationen.

 

Delegationen besökte några projekter i Erbil bland annat industrin Awamedica.Svenska handelsministern senare under dagen, klippte invigningsbandet officiellt för Scanias servicecenter och verkstad i Erbil. Delegationen besökte också Naz City,en av de stora bostadsprojekt som varit framgångsrikt i Kurdistan. Under resan besökte delegatinen även den nya Erbil International Airport och Erbils handelskammare. Under samma tid, Erbils handelskammare och Svensk-Irakiska handelskammaren skrev under ett samarbetsavtal att jobba effektivt för höjning av handelsutbytemellan Sverige och Kurdistan regionen.

Den Irakiska ledamoten AbdulAbbas Sheia medlem i det ekonomiska utskottet, enligt Baghdad baserade tidningen Al Sabah föreslår att föra samman handels

departement och industri departementet i syfte att stödja den irakiska national ekonomin.Han anser att det finns mer än 37 statsägda företag som tillhör industri departementet och går antingen med förlust eller är totalt ur funktion. Det är lika dåligt för statsägda företag till handelsdepartementet också, där subsidierade köp kuponger från staten och dess problematik gör saken ännu värre tycker han.

Han tycker att det bör hittas  lösningar för alla företag som  är drabbade av totalt stop, genom antingen om- strukturering eller privatisering av detta företag och därefter slå ihop de två departementen i ett departement under  namnet näringsdepartement

eller något liknande.

A great opportunity to promoting business

The Swedish Iraqi Chamber of Commerce in Scandinavia together with the Swedish Trade Counciland the Ministry for Foreign Affairs cordially held the first high-level Swedish-Iraqibusiness and investment conference on October 8-9 in Stockholm, Sweden. Theconference had been hosted by Swedish Minister for Trade Dr. Ewa Björling.

 The conference had been a forum for meeting with high-level representatives from the major industrialsectors in Iraq. The conference aimd to give company representatives an understanding ofbusiness opportunities and giving them the opportunity to meet with key players on the Iraqi market.

 

Incoming business delegation from Iraq

There were a large and prominent business delegation who attend the conference. for example:

  • Ministers and representatives from the ministries of Trade, Transportation, Industry and Minerals, Health, Electricity and from the National Investment Commission.
  • Prominent businessmen from state and private companies
  • Decision makers from a number of Governorates

 

Who attend the conference?

  • Swedish companies which were interested in entering the Iraqi market
  • Companies already doing business in Iraq wanting to get closer to business deals or explore further business opportunities
  • Company representatives wanting to expand their network through interacting with the members of the incoming delegation

 

Organization

The conference had been arranged by the Swedish Iraqi Chamber of Commerce in Scandinaviatogether with the Swedish Trade Council.

If you are intrested to know more or you want to do any contact with the deligates pleasedo not hesitate to conatct us.