Home Nyheter Generell Projekt kosmopolit

IRAKKONFERENSEN

Iraq Investment Commission

logo investment.jpg - 140.97 Kb

Exporttjänsteföretagen

 

trade-bank-of-iraq

 

iraq_map.png - 11.13 Kb


Svensk-irakiska handelskammaren i skandinavien
Projekt kosmopolit PDF Skriv ut Skicka sidan

Ewa Björling bjuder in till idéer inom Projekt Kosmopolit

Tre år in i Projekt Kosmopolit, regeringens satsning att ta tillvara på utlandsföddas kompetens, har projektet spridit sig till flera kommuner och regioner. Nästa steg är att skapa en paraplyorganisation för alla kosmopoliter och suget efter fler är fortfarande stort.

                                   

 

För att fortsätta att utveckla arbetet med Projekt Kosmopolit träffar Ewa Björling med jämna mellanrum en grupp framstående företagare med utländsk bakgrund eller med erfarenheter och ingående kunskaper om andra länder, Projekt Kosmopolits så kallade advisory board.

- Den här gruppen fungerar som ett bollplank framför allt för projektets utveckling med även i andra handelsfrågor, berättar Andreas Hatzigeorgiou som har arbetat med projekt kosmopolit tillsammans med Ewa Björling sedan projektets start 2009.

- Hon pepprar dem frågor och de kommer tillbaka med idéer så det är ett jättebra samarbete, fortsätter Andreas.

Projekt Kosmopolit handlar om att ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som personer med utländsk bakgrund och sverigefödda personer med erfarenheter från andra länder har. Vad man gjort inom ramen för projektet är att utveckla nätverk som kan föra samman personer som besitter kompetensen med företag. Det finns sex nätverk igång för tillfället. I Stockholm, Malmö, Göteborg, Hallandsregionen, Linköping och Luleå. Vissa av dessa nätverk har gått vidare och organiserat sig som föreningar. Dessa föreningar är idag mer eller mindre självgående men de får fortfarande stöd och hjälp både från Exportrådet och från handelsministern.

- Vårt mål har hela tiden varit att utveckla nätverk som ska bli så pass självständiga att de lever vidare på helt egen kraft. Nu ser vi också att nätverken blir allt mer stabila och de försöker gå ihop i en paraplyorganisation så det blir lättare för andra svenska företag att ta hjälp om de tjänster som dessa föreningar erbjuder.

"Vi kan inte få nog av kosmopoliter"

- Kosmopolit är nu vitt utbrett både branschmässigt och geografiskt. BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, framför allt Kina och Brasilien, är ju länder som har relativt stor tillväxt och växande marknader. Där finns svenska storföretag på plats men de skulle kanske behöva hjälp. Men det är viktigt att understryka att vi inte kan få nog av kosmopoliter, säger Andreas Hatzigeorgiou.
Nästa steg för projektet är att försöka få paraplyorganisationen på plats. Så att det inte ska finnas några frågetecken för svenska företag som vill använda sig av en kosmopolit för att öka sin export. Exportrådet kommer också att använda sig mer av kosmopoliter.

Än så länge har man inte kunnat göra några mätningar på hur projektet har påverkat svensk export och handelskostnader. Men man har utvärderat projektet genom att prata med seminariedeltagare och medverkande om de har varit nöjda med olika insatser, utbildningar och coachning som de fått genom projektet. Det finns exempel på nätverk och föreningar i andra länder, som i USA och Canada, som fungerar väl och där personer med utländsk bakgrund har hjälpt till att öppna internationella marknader.

Det som är viktigt i Projekt Kosmopolit är inte bransch- eller produkttänket, det kan svenska företag själva väldigt bra. Det som främst efterfrågas är någon som kan affärskulturen i andra länder. Det kan handla om språk, kultur eller om kontakter och kontaktnät. Det är den där fingertoppskänslan som kosmopoliterna hjälper till med menar Andreas.

 

 

Rådslag med företagare

ud ewahaiderakil.jpg - 17.93 Kb

  

IRAKDATABASEN

Handelskammaren och Exportrådet

i Baghdad, har initierat ett matchningsförstudie:

Matchning mellan

svensk-irakier

&

exportföretag

 

klicka här för intresseanmälan

 

اضغط هنا للحصول على المعلومات باللغة العربية

Baghdad Chamber of Commerce

 

NYHETER

Senaste ekonomi nyheter
läs mer

Artiklar SVENSKA DAGBLADET

svd.jpg - 29.20 Kb

                                                                                                                                                              

 Ny respekt för Iraks f.d ambassadör

Interjvu & TV

Sverige hoppas på ökad handel med Irak

            tv4.gif - 1.72 Kb