Home Nyheter Generell Budget 2011 är baserad på export av 2.25 milj fat olja per dag
Budget 2011 är baserad på export av 2.25 milj fat olja per dag

 

13 miljarder USD för säkerhet och försvar och

26 miljarder för nya investeringar

 

iraki parlement.gif - 33.36 Kb

 

Irakiska parlamentet återupptar diskutionen om den allmänna budgeten för 2011

efter en försening på grund av motstånd från kurderna.

Av den hela budgeten på 78 miljarder USD hade tilldelats 13 miljarder till säkerhet

och försvar och 27 miljarder till nya investeringsprojekter. 

 

De totala utgifterna upnår 85 miljarder med en undeskott på 12 miljarder. Budgeten

är baserad på export av 2.250 milj fat olja per dag och 73 USD per fat. Degens

oljapris är 80 USD.

 

Grundläggande utgifterna har delats enligt följande: 13 miljarder USD för säkerhet

och fösvar, 4 miljarder för utländska skulder och krigsersättningar(t ex för Kuwit),

1 miljard stöd för olika samhälls sektioner, 4 miljarder för jordbrukssektorn,

3 miljarder för energi och industrisektorer, 2 miljarder transportsektorn, 2 miljarder

för uppbyggnad och bostadssektorn och omkring 2 miljarder till utbildningssektorn.

 

 teruppbyggnad.jpg - 18.96 Kb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 För återuppbyggnad och utveckling av regioner och provinser inklusive Kurdistan-

regionen 2.5 miljarder och som reserv och för oförutsedda utgifter har 250 milioner

utdelats. Ytterligare 1.5 miljard ska utdelas till 15 provinser förutom tre provinser

i Kurdistan där regionen för sig ska ha 17% av hela budgeten. 

 

Kurderna i palamentet har visat sina missnöje med budgeten, då en del av olje-

exporten på 150 tusen fat bör ske från Kurdistan regionen. " Ingen har samrådat

med oss om det" uppger kurderna. Hittils har 100 tusen fat per dag exporterats

från regionen.

 

För att täcka budgetunderskottet på 12 miljarder ska regeringen använda

restbudgeten till 2010, andra inkomsetr bland annat skatter och sociala

avgifter samt utländsak bidrag och upplåning.

 

 

 Text: Akil Ibrahim

 

 

 

 

Baghdad Chamber of Commerce

 

NYHETER

Senaste ekonomi nyheter
läs mer

Artiklar SVENSKA DAGBLADET

svd.jpg - 29.20 Kb

                                                                                                                                                              

 Ny respekt för Iraks f.d ambassadör

Interjvu & TV

Sverige hoppas på ökad handel med Irak

            tv4.gif - 1.72 Kb