Home Nyheter Aktuellt Irakdatabasen
Irakdatabasen

exportrdet.bmp - 103.96 Kb                           logo handelskammaren - kopia.png - 227.34 Kb

 

Matchning mellan svensk-irakier och exportföretag

 

Svensk-Irakiska Handelskammaren i Skandinavien och exportrådets kontor i

Bagdad , medfinansierat av migrationsverket, har under år 2010 initierat

en ”matchningsförstudie” för att föra samman kompetens och nätverk bland

svensk-irakier och svenska företag som behöver lokal kompetens i Irak.
 

Möjligheter för svenska företag genom svensk-irakier i Sverige

 
Efter interventionen i Irak, är landet i akut behov av att modernisera många olika

sektorer såsom bl.a. energi-,vatten- och hälsosektorn. Lovande affärsmöjligheter

finns inom många olika områden för svenska företag.

Det spås därmed en stor efterfrågan på personer med lämplig bakgrund och

kompetens samt god förståelse för de olika ländernas affärskulturer. Målgrupp

är irakier i Sverige med permanent uppehållstillstånd som flykting,

skyddsbehövande, av humanitära skäl eller som tagits ut på flyktingkvoten

som innehar både särskild kompetens, kunskap om landet samt möjliga

kontaktnätverk. De svensk-irakier med svenskt medborgarskap som visar

intresse för att ingå i databasen blir ytterligare en tillgång för studien. Dessa

personer kan spela en viktig roll för svenska företags framgång i att bidra till

återuppbyggnaden av Irak.

 

Information om förstudien

 


Det huvudsakliga syftet med studien är att matcha rätt kompetens med rätt

efterfrågan hos svenska företag. Förstudien ämnar till att upprätta en

kontaktdatabas av de med permanent uppehållstillstånd och de svensk-

irakier som har ett intresse av att arbeta i Irak. Denna kontaktdatabas

skall användas som bas för att föra samman irakier i Sverige och svenska

företag som samtidigt söker kompetens att verka i Irak.

 

Registrering av kompetensprofil och resursbehov

 
Intresseanmälan och registrering kan göras via både Svensk-Irakiska

Handelskammarens och expoertrådets hemsidor. All kontaktinformation

behandlas konfidentiellt och är knutet till studiens ovannämnda syfte.

 

klicka här för intresseanmälan

 

Baghdad Chamber of Commerce

 

NYHETER

Senaste ekonomi nyheter
läs mer

Artiklar SVENSKA DAGBLADET

svd.jpg - 29.20 Kb

                                                                                                                                                              

 Ny respekt för Iraks f.d ambassadör

Interjvu & TV

Sverige hoppas på ökad handel med Irak

            tv4.gif - 1.72 Kb