Home Nyheter Generell Informationsmöte om Irak
Informationsmöte om Irak

logo_regeringskansliet.gif - 1.90 Kb

Utrikesdepartementet

Projektexportsekretariatet (FIM-PES)

Informationsmöte om ett svenskt program som stöd för 

återuppbyggande av infrastrukturen i Irak

 informationmte om irak.bmp - 178.79 Kb 

På initiativ av Handelsminister Ewa Björling genomför

Regeringen under 2010-2011ett utbildningsprogram,

med målet att bidra till återuppbyggande av den grund-

läggande infrastrukturen i Irak och därmed få igång

viktigasamhällsfunktioner i olika städer i landet.

 

Ett viktigt mål med stödet är förbättrade levnadsförhållanden

för fattiga människor i städerna.

Vatten/vattenrening och energi är två sektorer, som ges hög prioritet.

  

Utbildningen riktar sig till två grupper av deltagare;


-  Beslutsfattare och specialister hos myndigheter, centralt och regionalt, i Irak
-  Svenskirakier, med lämplig bakgrund och utbildning.


Genom sin kunskap om bägge länder och kulturer kan svenskirakierna spela en

värdefull roll i samarbetet för den viktiga återuppbyggnaden av nödvändig

infrastruktur i städer.

Kursen består av tre moduler;


Modul 1;  Introduktion, 1 dag i Bagdad
Modul 2; En arbetsvecka i Stockholm
Modul 3; Uppföljning/projektutveckling, 2 dagar i Bagdad

 

Svenskirakier, med lämplig bakgrund och utbildning, deltar i modul 1

(arrangeras i Stockholm) och modul 2.

I detta projekt samarbetar UD med Exportrådet och IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Informationsmötet ägde rum den 11 maj, kl 17.00 - 19.00 i utrikesdepartementet

(UD), där ett stort antal svensk-irakier har anmält sig från tidigare genom sina

nätverk och informationsspridning från Svensk- Irakiska Handelskammaren i

skandinavien och exportrådet samt några andra nätverk i Sverige.

 

Under informationsmötet berättade ambassadören Bo Jerlström om projektet och om

syftet i helhet av denna insats. IVL svenska miljöinstitutet också har informerat om

kursinnehållet.

 

informationmte om irak.bmp - 178.79 Kb

                           UD; informationsmöte om Irak, Foto:Taleb Abdelamir SR

Kursinnehåll

 

Den första kursen som planeras kommer att omfatta systemdesign och teknik

avseende produktion/distribution av dricks-, bevattnings-, och processvatten,

samt hantering/behandling av avloppsvatten. Kursen kommer att utformas utifrån

det specifika behovet och baserat på bl.a. följande grundläggande frågeställningar:


- behovsanalys och kvalitetssäkring

- vattentäkters kvalitet och kvantitet

- olika typer av produktionsteknik och distributionssystem för renvatten

- teknik för uppsamling och behandling av avloppsvatten

 - krav på reningsnivå och på recipienterna

- möjligheter och begränsningar avseende återanvändning av behandlat avloppsvatten

 

Lämplig personprofil för deltagande i utbildningen;

 
*  Universitets- eller likvärdig utbildning

*  Yrkesmässig erfarenhet från samhällsbyggarsektorn

*   Kunnande inom vatten- och/eller energiområdet

*  Goda kunskaper i engelska

För närmare information om projektet, vänligen kontakta
Jan-Olof Nyström, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , 08-405 37 83.

 

För närmare information om kursinnehållet, vänligen kontakta
Åke Iverfeldt, IVL Svenska Miljöinstitutet,
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , 08-59856313

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

Baghdad Chamber of Commerce

 

NYHETER

Senaste ekonomi nyheter
läs mer

Artiklar SVENSKA DAGBLADET

svd.jpg - 29.20 Kb

                                                                                                                                                              

 Ny respekt för Iraks f.d ambassadör

Interjvu & TV

Sverige hoppas på ökad handel med Irak

            tv4.gif - 1.72 Kb