Home Nyheter Generell Projekt Kosmopolit
Projekt Kosmopolit Skriv ut Skicka sidan

 

Projekt Kosmopolit är regeringens särskilda satsning för att ta tillvara utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt.

 

Kosmopolit Advisory Board. Foto: Monica Ohlsson

 

Handelsminister Ewa Björling initierade 2007 arbetet med att ta tillvara utlandsföddas unika kunskaper i syfte att öka Sveriges handel med omvärlden. Satsningen konsoliderades under 2009 under namnet Projekt Kosmopolit.

 

Invandringen till vårt land bidrar till en ökad svensk utrikeshandel, visar en ny studie som nyligen publicerades i tidskriften Ekonomisk debatt (nr. 7, november 2009). Studien visar till exempel att en ökning av antalet utlandsfödda med cirka 12 000 personer leder till en ökning av exporten med hela sju miljarder kronor.

Företagare födda utomlands besitter goda kunskaper om affärskultur politik, språk och religion i sina forna hemländer. De har särskilt goda förutsättningar att bedriva handel över gränserna och kan dessutom vara vägvisare för andra svenska företagare.

I satsningen ingår flera åtgärder för att stödja små och medelstora företag. Bland annat avsatte regeringen 2007 4 miljoner kronor till Exportrådet för att skapa nätverk för företagare med utländsk bakgrund. Idag finns sådana nätverk i fem regioner runt om i Sverige med deltagare från en rad branscher och ursprungsländer.

 

Baghdad Chamber of Commerce

 

NYHETER

Senaste ekonomi nyheter
läs mer

Artiklar SVENSKA DAGBLADET

svd.jpg - 29.20 Kb

                                                                                                                                                              

 Ny respekt för Iraks f.d ambassadör

Interjvu & TV

Sverige hoppas på ökad handel med Irak

            tv4.gif - 1.72 Kb