Home Nyheter Generell Irak Konferensen

Iraks storslagna möjligheter

 

oljeraffinaderiet sheaiba.jpg - 104.79 Kb

 

 

"Det existerar alltid möjligheter, genom vilka företag kan göra storslagna vinster om de bara känner igen och fångar dem", så uttryckte sig en gång den kända amerikanska industrialisten, tillika USA:s vid tiden rikaste person, Jean Paul Getty.

Den 7:e oktober deltog Handelsminister när Svensk-irakiska handelskammaren i Stockholm anordnade en konferens under parollen "Möjligheterna är många". "Detta är ett välkommet och viktigt initiativ. Irak besitter enastående förutsättningar att bli ett nytt tillväxtfenomen" sa Handelsminister.

 

 

 Hon tilläger att Irak har med världens tredje största oljereserv betydande

naturresurser.Utbildningsnivån i landet är förhållandevis hög och befolkningen

växer i bra takt. Tyvärr har terrorism, krig och förstörelse har ställt den

irakiska ekonomin inför gigantiska utmaningar. Men landets centralbank har

trots detta lyckats pressa ner inflationen från 53 procent 2006 till 6.8 procent

2008, vilket är lägre än många andra utvecklingsländer. Ny statistik från

Internationella valutafonden visar att tillväxtstakten i Irak förväntas ligga

på mellan 6-7 procent årligen fram till 2013, bland de högsta i Mellanöstern

 och imponerande även jämfört med resten av världen.

 

Svensk-irakiska befolkning ger dessutom svenska företag en fördelaktig möjlighet att bli framstående i Irak. Irakier har kommit till Sverige sedan början av 80-talet och idag är omkring 100 000 Irakfödda bosatta i Sverige. Irak är nu det land varifrån flest icke-nordiska utlandsfödda i Sverige har sitt ursprung.

 

"Jag har initierat Projekt Kosmopolit precis för att ta tillvara på utlandsföddas kunskaper för att öka handeln. Med detta blir svensk-irakierna viktiga handelsambassadörer. Svenska företag får en konkurrensfördel, vilket är positivt för svensk ekonomi i stort. Irak gynnas givetvis genom mer handel och fler investeringar" säger handelsministern.

 

Ifjol ledde jag den första svenska handelsdelegation till Bagdad på 20 år. Besöket resulterade bland annat i en order för Scania om 500 lastbilar, men även andra företag hade framgångar. Tillsammans med det stora irakiska besöket i Stockholm i slutet av maj förra året har vi skapat goda förutsättningar för ett snabbt växande utbyte mellan våra länder. Vår export till Irak det senaste året har ökat med hela 148 procent. Affärer som denna kommer att bidra till att utvecklingen fortsätter i positiv riktning.

 

Mycket är nu på gång. Sveriges ambassad i Bagdad har nyligen öppnats. Arbete pågår med att starta ett honorärt konsulat i Erbil. En ny svensk strategi för utvecklingssamarbetet med Irak antogs i somras. Eftersom det är irakierna själva som efterfrågar större fokus på näringslivsutveckling är det positivt att utvecklingssamarbetet avser stödja handel och näringsliv.

 

Den svenska regeringen arbetar hårt för att förbättra handelsrelationerna mellan Sverige och Irak. Men svenska företag måste själva fånga och dra nytta av Iraks tillväxtpotential. Landets behov passar väl med vad svenska företag kan erbjuda inom exempelvis infrastruktur, hälso- och sjukvård, miljöteknik samt telekommunikation. Irak erbjuder, som Jean Paul Getty skulle ha sagt, många möjligheter genom vilka företag kan göra storslagna vinster. Det gäller bara att känna igen och dra fördel av dessa.

 

 

 

Baghdad Chamber of Commerce

 

NYHETER

Senaste ekonomi nyheter
läs mer

Artiklar SVENSKA DAGBLADET

svd.jpg - 29.20 Kb

                                                                                                                                                              

 Ny respekt för Iraks f.d ambassadör

Interjvu & TV

Sverige hoppas på ökad handel med Irak

            tv4.gif - 1.72 Kb