Home Nyheter Generell Rådslag med svensk-irakiska företagare

 Irak är ett land av särskilt intresse

 

ud ewahaiderakil.jpg - 17.93 Kb 

Ewa Björling lyssnar på Haider Ibrahim och Akil Ibrahim. Foto: Ellinor Lundmark/UD

Handelsminister Ewa Björling träffade flera svensk-irakiska företagare samt Svensk- Irakiska Handelskammaren vid ett rådslag på UD. Hon ville höra vad de har för projekt på gång och vilka möjligheter de ser för ökad handel mellan Irak och Sverige.

 

 

 I ljuset av den globala ekonomiska krisen har det blivit tydligt att Sverige som ett frihandelsvänligt land måste hitta nya vägar för att öka utrikeshandeln. Att ta tillvara på den otroliga resurs landets utlandsfödda besitter ser jag som ett naturligt steg i detta arbete, säger handelsminister Ewa Björling.

 

Sveriges befolkning har ökat med drygt 242 000 personer de senaste fem åren. Invandringen svarade för 77 procent av ökningen. Utlandsfödda har unika kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk i sina tidigare hemländer. Genom sina kontaktnät har de förutsättningar att både själva bedriva handel och dessutom kunna vara vägvisare för fler svenska företag i deras ansträngningar till ökad internationalisering.

 

Irak är ett land av särskilt intresse. Sverige har i dag omkring 100 000 utlandsfödda från Irak och under 70- och 80-talen var landet en av Sveriges största exportmarknader i Mellanöstern. Iraks stora uppbyggnads- och utvecklingsbehov innebär en avsevärd potential för ökade affärsmöjligheter för svensk industri. Behoven av att bygga ut infrastrukturen passar väl med vad svenska företag är bra på.

 

 Genom att ta tillvara på svensk-irakiernas unika kunskaper om sitt födelseland kan vi uppnå ett mervärde på flera fronter, säger handelsminister Ewa Björling.

 

Ewa Björling, handelsminister och Haider Ibrahim, ordförande svensk-irakiska handelskammaren om sitt rådslag

 

Baghdad Chamber of Commerce

 

NYHETER

Senaste ekonomi nyheter
läs mer

Artiklar SVENSKA DAGBLADET

svd.jpg - 29.20 Kb

                                                                                                                                                              

 Ny respekt för Iraks f.d ambassadör

Interjvu & TV

Sverige hoppas på ökad handel med Irak

            tv4.gif - 1.72 Kb